Obsługa firm

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców takich jak: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe i kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe.

  Zakres współpracy obejmuje stałą i pełną obsługę prawną, a w szczególności:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością firmy
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie umów, statutów, regulaminów
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach z kontrahentami
 • prowadzenie postępowań rejestrowych
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych, przed organami ścigania, organami administracji publicznej,
  oraz w postępowaniu egzekucyjnym
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w dziedzinie:
 • prawa administracyjnego
 • prawa cywilnego
 • prawa gospodarczego
 • prawa handlowego
 • prawa karnego i karnoskarbowego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowa o świadczenie usług prawnych  podpisywana jest na czas  określony lub na czas  nieokreślony z  możliwością jej  wypowiedzenia z zachowaniem określonego terminu. Wysokość miesięcznego wynagrodzenie jest każdorazowo ustalana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług prawnych. W przypadku stałej obsługi prawnej stosowany jest system wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego. Kwota  miesięcznego  wynagrodzenia  obejmuje  wynagrodzenie za czynności związane  z prowadzeniem spraw sądowych i pozasądowych Klienta określone w umowie. Rozliczenia za wykonane usługi dokonywane są na podstawie wystawionych przez Kancelarię faktur VAT.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Magdalena Grabarczyk
Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 1
Wodzisław Śląski, ul. Średnia 2

Kontakt telefoniczny: 691 920 908
Kontakt e-mail: biuro@adwokat-grabarczyk.pl
Wodzisław Śląski, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Żory, Gliwice